Kompletny zestaw testów rekrutacyjnych.
Wszystkie rozwišzania dotyczšce ewaluacji ZL, testów rekrutacyjnych, testów osobowoœci, zarzšdzania talentami.

Aktualnoœci z zakresu rekrutacji
i testów osobowoœci

Testy psychometryczne w rekrutacji - jak je wprowadzać?

przez laurent schwartz | mar 24, 2015

Warto korzystać z testów psychometrycznych jako narzędzi selekcyjnych w procesie rekrutacji lub rozwojowych. Pracownicy działów HR zanim wprowadzą w firmie testy psychometryczne powinni poznać odpowiedzi na kilka pytań. Jakie to pytania?

Niedawno rozpocząłem pracę w dziale HR. Razem z nowymi współpracownikami zaczęliśmy rozważać wprowadzenie w firmie testów psychometrycznych. Na jakie pytania powinniśmy znać odpowiedzi, zanim się na to zdecydujemy?

Zacznijmy od tego, dlaczego warto korzystać z psychometrycznych narzędzi selekcyjnych lub rozwojowych i jakie cele dzięki nim może realizować organizacja. Na rynku polskim możemy znaleźć kilkunastu dostawców dobrych narzędzi psychometrycznych wspomagających procesy rekrutacyjne lub decyzje o kierunkach rozwoju pracownika. Wybór jest bardzo duży i każdy może znaleźć takie narzędzia, które najlepiej przystają do jego oczekiwań oraz potrzeb biznesowych. Szkopuł w tym, które wybrać i jakimi kryteriami powinniśmy się kierować. Nie powinniśmy tracić z oczu głównego celu – udział psychologii w biznesie ma finalnie przynieść organizacji wymierne korzyści finansowe. Pierwszym kryterium, które powinno być wzięte pod uwagę podczas rozważania implementacji narzędzia psychometrycznego, jest możliwość osiągnięcia przez firmę istotnych dla niej wskaźników biznesowych.

Testy psychometryczne - rekrutacja

Przykłady wymienione w tabeli mają odniesienie do wątków rekrutacyjnych, ale podobnych nie zabraknie, gdy zastanawiamy się:

 • kogo awansować w strukturze,
 • jakie kompetencje rozwijać u konkretnego menedżera/specjalisty lub w ramach działu albo
 • gdy poszukujemy narzędzia do przeglądu/audytu kompetencji w organizacji, bo planujemy zmianę struktury.

Decyzja o wyborze narzędzi będzie trafna i przyniesie organizacji wiele korzyści, ale musimy wiedzieć, do czego chcemy je wykorzystywać.

Pytanie drugie: Na co należy zwracać uwagę?

Przede wszystkim należy się zastanowić, do czego jest nam potrzebny test: czy do selekcji kandydatów, czy do rozwoju pracowników. Na rynku mamy dwa rodzaje testów – ipsatywne i normatywne. Te pierwsze dotyczą rozwoju i odpowiadają na pytanie dotyczące kompetencji jednostki, ale nie pozwalają na odniesienie cech danej osoby do charakterystyki grupy, np. populacji polskiej. Co to oznacza w praktyce? Testy ipsatywne nie odpowiedzą nam na pytanie, czy wyniki w teście osiągnięte w poszczególnych obszarach przez kandydata na menedżera są mocne, czy słabe. Będą natomiast dobrą wskazówką do zaplanowania rozwoju pracownika w organizacji. Dzięki nim jednak nie dowiemy się, jak kandydat na menedżera wypadł na tle wyników uzyskanych przez populację menedżerów polskich.

Aby wynik miał zastosowanie w procesie selekcyjnym, musimy wybrać narzędzie normatywne, czyli takie, które wynik kandydata umieści na osi. To nam da obraz poziomu kompetencji tej osoby w odniesieniu do grupy porównawczej. W większości testów norma będzie dotyczyła danego kraju, np. norma dla Polski, Francji itd. W przypadku kiedy narzędzie jest już dłużej na rynku oraz zebrano znaczną próbę, norma może dotyczyć np. populacji polskich menedżerów lub polskich przedstawicieli sił sprzedaży, a zebrane wyniki mogą stanowić benchmark dla danej branży. Ponadto testy normatywne służą również do planowania rozwoju, więc są w stanie pomóc nam w całym cyklu od zatrudnienia po rozwój. Kiedy już wiemy, czy potrzebujemy narzędzie do selekcji, czy do rozwoju, możemy zadać sobie kolejne pytanie.

Pytanie trzecie: Co chcemy weryfikować?

Szeroką gamą narzędzi dostępnych na rynku możemy zbadać: osobowość, temperament, kompetencje istotne dla danego stanowiska (np. sprzedawcy, menedżera, pracownika infolinii), motywację, zdolności, tj. werbalne lub liczbowe. Warto przy tym pytaniu zatrzymać się dłużej i zastanowić się, czy to, co oferuje nam dostawca, rzeczywiście przystaje do naszych potrzeb i czy umożliwia prognozę efektywności pracownika. Na tym etapie decyzji dobrze jest rozłożyć na części pierwsze oczekiwany profil kandydata. Dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie zachowania w pracy (przejawiane kompetencje) będą istotne dla sukcesu nowego pracownika. Jeśli nie potrafimy zrobić tego sami, możemy o to również poprosić dostawcę na etapie rozpoczynania z nim współpracy. Wtedy wykona on badanie w firmie i określi, jaki jest profil osoby osiągającej zadowalające rezultaty w swojej pracy. Dla przykładu, zastanówmy się, czy lepiej, aby przedstawiciel handlowy miał wysokie zdolności analityczne czy osobowość, dzięki której nie boi się kontaktu z nowymi klientami, dobrze finalizuje sprzedaż, czy też świetnie sobie radzi z brakiem aprobaty. Przykład kolejny: czy kandydaci na pracowników telefonicznej obsługi klienta powinni mieć miły głos i dobrą dykcję, czy raczej istotniejsze są ich umiejętności wychwytywania sygnałów płynących od rozmówcy, a świadczących o potencjalnej potrzebie zakupu kolejnej usługi. Dla firm call/contact center profil idealnego kandydata będzie inny aniżeli dla instytutów badania opinii publicznej.

Pytanie czwarte: Kto będzie użytkownikiem narzędzia?

Z moich doświadczeń wynika, że narzędzie, oczywiście, powinno być zrozumiałe dla działu HR, lecz także dla przedstawicieli obszaru biznesu. Tak naprawdę ostatecznym użytkownikiem bardzo często są właśnie oni, dlatego test powinien być przyjazny w obsłudze. Mam na myśli np. raport po badaniu, który powinien być skonstruowany w formie bardziej opisowej, mniej natomiast graficznej lub numerycznej oraz zawierać wiele praktycznych wskazówek. Z perspektywy menedżera spotykającego się z kandydatem do pracy przydatne będą na pewno pytania selekcyjne zawarte w raporcie, a wynikające z uzyskanych przez kandydata rezultatów. Ułatwiają one prowadzenie rozmowy osobie, która na co dzień nie zajmuje się rekrutacją, tj. np. menedżer liniowy. Opis mocnych stron kandydata oraz tych słabszych, w które będzie trzeba zainwestować, stawia przed menedżerem różne pytania, np. o to, czy będzie on gotowy poświęcić pracownikowi tyle czasu, ile potrzeba, zanim ten stanie się samodzielny. Opisowe i przystające do biznesu opracowania raportów przy niektórych narzędziach właśnie pomagają menedżerowi podjąć taką decyzję, czy inwestować czas w tego kandydata do pracy, czy może szukać dalej, starając się znaleźć tego lepiej przystosowanego do pracy na danym stanowisku. Gdy mamy np. kandydata ze średnim potencjałem do pracy w sprzedaży, może warto się zastanowić, czy nie odnajdzie się on lepiej w dziale obsługi klienta. Czas poświęcony na szkolenie osoby, która nie ma odpowiednich predyspozycji do pracy w jakimś obszarze, może po prostu nie przynieść oczekiwanych rezultatów biznesowych, dlatego właśnie warto podjąć wysiłek i zatrzymać się na chwilę przy profilu zweryfikowanego testem kandydata

Na konstrukcję raportu powinniśmy również patrzeć z perspektywy kandydata. Coraz więcej firm jest zainteresowanych inwestycją w strategię employer brandingu i jednym z jego elementów może być automatyczne generowanie krótkiego raportu dla kandydata. Kandydat niekoniecznie musi mieścić się w oczekiwanym profilu i w związku z tym nie będzie dalej procesowany, ale na pewno będzie mu miło i pozytywnie pomyśli o potencjalnym pracodawcy, który po badaniu dzieli się z nim informacją zwrotną.

Pytanie piąte: Jakie są zasady rozliczania się z dostawcą?

Ważny jest również sposób rozliczania się z dostawcą i to, czy musimy zainwestować na początku znaczną sumę, aby kupić jednostki dostępu, a później je wykorzystujemy przez cały rok, czy tylko płacimy za wykorzystane testu w danym miesiącu współpracy. Czy zakupione przez nas jednostki są ważne przez dłuższy okres, czy tracą ważność po jakimś czasie? To kolejne pytanie. W przypadku wykorzystywania narzędzi na skalę masową warto dopytać, czy dostawca będzie w stanie przygotować nam np. roczny raport walidacyjny lub podsumować naszą współpracę z perspektywy zwrotu z

Pytanie szóste: Gdzie w procesie decyzyjnym chcemy umieścić test?

Potrzebujemy narzędzia selekcyjnego, preselekcyjnego, a może rozwojowego. Biorąc pod uwagę np. rekrutację, test możemy postawić na początku procesu, tak aby dokonać preselekcji. Sprawdza się to doskonale w przypadku większych struktur sprzedażowych, a także firm rekrutujących masowo do swoich działów call/contact center. Wtedy pozostają nam do umówienia na spotkania tylko kandydaci, u których możemy prognozować sukces na stanowisku. Odpada nam natomiast duża część pracy związana z telefoniczną preselekcją lub prowadzenie np. scenek sprzedażowych z kandydatami. Możemy też na okoliczność pojedynczych rekrutacji postawić test na etapie końcowym, kiedy chcemy potwierdzić hipotezy dotyczące kompetencji trzech kandydatów, których rozważamy do zatrudnienia.

Jak widać, pytań jest wiele i te powyższe nie wyczerpują listy, ale na pewno są głównymi, które powinniśmy sobie zadać, kiedy zastanawiamy się nad wyborem narzędzia psychometrycznego.

Kiedy korzystać z testów kompetencji?

Przykłady realizacji celów biznesowych oraz finansowych dzięki wykorzystaniu testów

22 comments

Leave a comment
 1. Prediksi Bola | gru 12, 2017
  Always so interesting to visit your site.What a great info, thank you for sharing. this will help me so much in my learning Prediksi Bola
 2. tatoqq | gru 12, 2017
  With so many books and articles coming up to give gateway to make-money-online field and confusing reader even more on the actual way of earning money, tatoqq
 3. digitinc | gru 11, 2017
  I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details. Best Ways to Enjoy the New Year Event
 4. Denver Car Wraps | gru 11, 2017
  wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. Denver Car Wraps
 5. digitinc | gru 08, 2017
  Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post. sbi balance enquiry number
 6. digitinc | gru 08, 2017
  This is also a very good post which I really enjoyed reading. I have the possibility to see something like this. happy new year greetings for sister
 7. asad | gru 06, 2017
  Very informative written post. The writer here has done a great job. I personally use them exclusively high-quality elements.  I would love to see more of the same from you Hotel Deals. Thank you for discussing this great post.
 8. dangal movie download in hindi | gru 03, 2017
  Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! dangal movie download in hindi
 9. Sell your home fast Colorado springs | gru 03, 2017
  I have a mission that I’m just now working on, and I have been at the look out for such information Sell your home fast Colorado springs
 10. carte grise en ligne | lis 30, 2017
  Hello! I just wish to give an enormous thumbs up for the nice info you've got right here on this post. I will probably be coming back to your weblog for more soon! carte grise en ligne
 11. Author | lis 29, 2017
  I like this website.
 12. jamesrodrion | lis 22, 2017
  Upgrade FIFA 18 players ratings with infinite Coins and PointBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and Pointsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsfifa 18 hack for coinsHow to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18How to get free points in FIFA 18Boost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsFIFA 18 cheats for coinsFIFA 18 cheats for coinsFIFA 18 cheats for coinsFIFA 18 cheats for coinsFIFA 18 cheats for coinsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsFIFA 18 hack for free fut coinsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsFIFA 18 ultimate team coin generatorFIFA 18 ultimate team coin generatorFIFA 18 ultimate team coin generatorFIFA 18 ultimate team coin generatorFIFA 18 ultimate team coin generatorFIFA 18 ultimate team coin generatorFIFA 18 ultimate team coin generatorget unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18get unlimited free coins in fifa 18Boost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and PointsBoost FIFA 18 with Free Coins and Points
 13. JAKSON | lis 20, 2017
  This is unprecedented data for understudies. This article is shockingly significant I truly like this blog grateful. I in like way have a couple of data material for online paper offer assistance. godaddy $1 wordpress hosting
 14. CHARLE | lis 20, 2017
  All the information in this post is awesome and very interesting so thank you so much for sharing this post godaddy 1 dollar domain godaddy hosting 1$ per month godaddy $1 web hosting 1 dollar godaddy hosting $1 cpanel hosting $1 month web hosting
 15. SA | lis 10, 2017
  Jasa Bangun Rumah | Desain Interior Rumah | Arsitek Rumah Minimalis | Jasa Arsitek | Jasa Desain Rumah | Interior Design Jakarta. Jika anda butuh kendaraan di Denpasar, silahkan ke sewa mobil di bali. Sedang bila anda butuh jasa pendaftaran merek, ada disini.
 16. sdkfns | paź 21, 2017
  http://en.so.com/s?q=gabcast+tv+instagram+followershttp://yotekai.com/q_gabcast+free+followers+instagram/http://moxigo.com/index.php?r=web&sea=search&q=instagram+followers+gabcast+tvhttp://www.mobltec.com/list.php?qw=gabcast+instagram+followers+free&topSearchSubmit.x=0&topSearchSubmit.y=0&topSearchSubmit=B%C3%BAsquedahttp://ayoetex.com/w_how+to+get+free+instagram+followers+gabcast+tv/http://cvjeans.com/w_gabcast+tv+how+to+get+free+instagram+followers/http://www.vsmgmt.com/s_gabcast+instagram+followers+free/http://www.idyliq.com/q_get+free+followers+on+instagram+gabcast+tv/http://royacuna.com/w_free+instagram+followers+gabcast+tv/http://cotiinc.com/w_free+instagram+followers+generator+gabcast+tv/http://www.jraces.com/s_gabcast+tv+free+instagram+followers+no+survey/http://www.yaelp.com/s_free+gems+cheats+my+singing+monsters+digisle/http://www.yaelp.com/s_get+unlimited+free+instagram+followers+gabcast+tv/http://www.markdini.com/w_free+followers+on+instagram+gabcast+tv/http://bramexa.com/free-instagram-followers-gabcast-tv/https://www.reference.com/web?q=free+followers+instagram+gabcast&qo=contentPageRelatedSearch&o=600606&l=dir&gc=1http://yotekai.com/q_instagram+privateviewer+gabcast+tv/http://yotekai.com/q_gabcast+private+instagram+profiles+viewer/http://moxigo.com/index.php?r=web&sea=search&q=how+to+view+private+instagram+gabcast+tvhttp://www.mobltec.com/list.php?qw=gabcast+privateviewer+for+instagram&topSearchSubmit.x=0&topSearchSubmit.y=0&topSearchSubmit=B%C3%BAsquedahttp://ayoetex.com/w_how+to+view+private+instagram+photos+gabcast+tv/http://cvjeans.com/w_gabcast+tv+private+viewer+instagram/http://www.vsmgmt.com/s_gabcast+instagram+private+viewer+tool/http://en.so.com/s?q=gabcast+tv+privateviewer+instagram/http://www.idyliq.com/q_instagram+viewer+private+gabcast+tv/http://royacuna.com/w_private+instagram+viewer+online+gabcast+tv/http://cotiinc.com/w_see+private+instagram+viewer+gabcast+tv/http://www.jraces.com/s_gabcast+tv+see+private+instagram+profile/http://www.yaelp.com/s_free+private+instagram+profile+viewer+gabcast+tv/http://www.markdini.com/w_instagram+private+profile+viewer+gabcast+tv/http://bramexa.com/instagram-private-profile-viewer-gabcast-tv/https://www.reference.com/web?q=instagram+private+profile+viewer+gabcast+tv&qo=contentPageRelatedSearch&o=600606&l=dir&gc=1http://ayoetex.com/w_free+dragon+stones+dragonballzdokkanbattlehackcheat/http://yotekai.com/q_dragonballzdokkanbattlehackcheat+free+dragon+stones/http://moxigo.com/index.php?r=web&sea=search&q=dragonballzdokkanbattlehackcheat+dragon+stoneshttp://www.mobltec.com/list.php?qw=dragonballzdokkanbattlehackcheat+free+dragon+stones&topSearchSubmit.x=0&topSearchSubmit.y=0&topSearchSubmit=B%C3%BAsquedahttp://ayoetex.com/w_free+dragon+stones+dragonballzdokkanbattlehackcheat/http://cvjeans.com/w_dragonballzdokkanbattlehackcheat+com+free+dragon+stones/http://www.vsmgmt.com/s_free+dragon+stones+dragonballzdokkanbattlehackcheat+com/http://en.so.com/s?q=free+dragon+stones+generator+dragonballzdokkanbattlehackcheat/http://www.idyliq.com/q_dragonballzdokkanbattlehackcheat+com+free+dragon+stones/http://royacuna.com/w_free+dragon+stones+dragonballzdokkanbattlehackcheat+com+DBZ/http://cotiinc.com/w_dragonballzdokkanbattlehackcheat+com+DBZ+free+dragon+stones/http://www.jraces.com/s_free+dragon+stones+dragonballzdokkanbattlehackcheat+com+dbz/http://www.jraces.com/s_dragonballzdokkanbattlehackcheat+free+dragon+stones+online/http://www.yaelp.com/s_dragon+stones+free+dragonballzdokkanbattlehackcheat+com+dbz/http://www.markdini.com/w_dragonballzdokkanbattlehackcheat+com/http://bramexa.com/dragonballzdokkanbattlehackcheat-com/http://ayoetex.com/w_free+fifa+18+coins+swipefile/http://yotekai.com/q_fifa+18+free+coins+generator+swipefile/http://moxigo.com/index.php?r=web&sea=search&q=fifa+18+swipefile/http://www.mobltec.com/list.php?qw=fifa+18+coin+generator+swipefile+co&topSearchSubmit.x=0&topSearchSubmit.y=0&topSearchSubmit=B%C3%BAsquedahttp://ayoetex.com/w_free+fifa+18+coin+generator+swipefile+co/http://cvjeans.com/w_how+to+get+free+fifa+18+coins+swipefile+co/http://www.vsmgmt.com/s_how+to+get+free+fifa+18+coins+swipefile+co/http://en.so.com/s?q=free+coins+points+fifa+18+swipefile+co/http://www.idyliq.com/q_swipefile+co+how+to+get+free+fifa+18+coins/http://royacuna.com/w_swipefile+how+to+get+free+fifa+18+coins/http://cotiinc.com/w_free+coins+points+generator+swipefile/http://www.jraces.com/s_how+to+free+coins+points+fifa+18+swipefile+co/http://www.yaelp.com/s_fifa+18+coins+points+free+generator+tool+swipefile+co/http://www.markdini.com/w_how+to+free+coins+generator+tool+swipefile+co/https://www.reference.com/web?q=fifa+18+swipefile+co&qo=contentPageRelatedSearch&o=600606&l=dir&gc=1http://ayoetex.com/w_nba+2k18+locker+codes+swipefile/http://yotekai.com/q_nba+2k18+18+vc+locker+codes+swipefile/http://moxigo.com/index.php?r=web&sea=search&q=swipefile+co+nba+2k18/http://www.mobltec.com/list.php?qw=nba+2k18+locker+codes+swipefile+co&topSearchSubmit.x=0&topSearchSubmit.y=0&topSearchSubmit=B%C3%BAsquedahttp://ayoetex.com/w_free+nba+2k18+locker+codes+generator+swipefile+co/http://cvjeans.com/w_free+nba+2k18+locker+codes+swipefile+co/http://www.vsmgmt.com/s_nba+2k18+free+vc+codes+swipefile+co/http://en.so.com/s?q=free+nba+2k18+locker+codes+swipefile+co/http://www.idyliq.com/q_swipefile+co+nba+2k18+locker+codes/http://royacuna.com/w_swipefile+nba+2k18+locker+codes/http://cotiinc.com/w_free+nba+2k18+locker+codes+swipefile/http://www.jraces.com/s_locker+codes+free+nba+2k18+swipefile+co/http://www.yaelp.com/s_locker+codes+free+nba+2k18+swipefile+co/http://www.markdini.com/w_swipefile+co+locker+codes+nba+2k18+free/https://www.reference.com/web?q=nba+2k18+free+swipefile+co&qo=contentPageRelatedSearch&o=600606&l=dir&gc=1
 17. Solo | paź 18, 2017
 18. Maple Helena | paź 13, 2017
  Ukuran butiran,Kandungan nonlogam.Endapan dipermukaan antar butiran. Jual besi hollow Jual besi hollow Toko besi siku Jual pipa besi Toko pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan bentuk tas Supplier Besi H beam Agen Wiremesh Besi baja Jual plat kapal besi baja Pabrik besi beton master steel ms jual hp asus murah jual hp asus murah undangan pernikahan simple Supplier besi hollow Supplier besi hollow Toko pipa besi baja sch 40 sch 80 Supplier pipa besi Toko besi hollow undangan pernikahan simple undangan pernikahan ada fotonya Supplier Besi Beton Toko Wiremesh Besi baja Supplier plat kapal besi baja Pabrik besi beton ksty Toko besi hollow Toko besi hollow Toko Plat besi Toko pipa besi Toko besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan aneh www.sentrabesibaja.com Jual Wiremesh Besi baja Toko plat kapal besi baja Pabrik besi beton krakatau steel Agen besi hollow Agen besi hollow Toko besi h beam Agen pipa besi Toko besi wf baja undangan pernikahan amplop Pabrik Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam Harga Wiremesh Besi baja Agen plat kapal besi baja Pabrik besi beton jcac Pabrik besi hollow Pabrik besi hollow Toko besi wf Pabrik pipa besi Toko besi unp undangan pernikahan batik Pabrik Bondek Cor Pabrik Wiremesh Besi baja Pabrik plat kapal besi baja Pabrik besi beton interworld steel is Distributor pipa besi Distributor pipa besi Toko wiremesh Distributor sch 40 Toko besi siku undangan pernikahan murah Pabrik Atap Spandek Sni jual laptop asus jual laptop asus jual laptop asus murah jual laptop asus murah undangan pernikahan kalender undangan pernikahan bahasa inggris islam Distributor Besi Siku Baja Distributor besi siku baja Pabrik besi beton gunung garuda Harga pipa besi Harga pipa besi Toko besi unp Harga sch 40 Toko Plat besi plat kapal undangan pernikahan online Pabrik Plat Bordes Kembang Supplier Besi Siku Baja Harga besi siku baja Pabrik besi beton delcoprima Jual pipa besi Jual pipa besi Toko besi cnp Jual sch 40 Toko besi h beam baja undangan pernikahan anti mainstream Pabrik Plat Besi Hitam Agen Besi Siku Baja Jual besi siku baja Pabrik besi beton cakra steel cs Supplier pipa besi Supplier pipa besi Toko besi hollow Supplier sch 40 Toko besi cnp undangan pernikahan cantik dan murah Pabrik Plat Kapal Bki Krakatau Steel Toko Besi Siku Baja Supplier besi siku baja Pabrik besi beton bjku Toko pipa besi Toko pipa besi Toko besi beton Sni Ulir Polos Toko sch 40 www.gudangbesibaja.com undangan pernikahan unik Pabrik Jual Besi Siku Baja Jual Besi Siku Baja Toko besi siku baja Pabrik besi beton Sni Ulir Polos Agen pipa besi Agen pipa besi ironsteelcenter.com Agen sch 40 Supplier besi Wf Baja undangan pernikahan yang unik Pabrik Besi Unp Baja Profil Kanal Harga Besi Siku Baja Agen besi siku baja Pabrik besi beton ais Pabrik pipa besi Pabrik pipa besi Supplier stainless steel Pabrik sch 40 Supplier bondek undangan pernikahan lucu Pabrik Besi Cnp Profil Baja Gording Pabrik Besi Siku Baja Pabrik besi siku baja Pabrik besi beton Distributor sch 40 Distributor sch 40 Supplier atap spandek Distributor besi Pipa sch 80 baja Supplier wiremesh undangan pernikahan bunga Pabrik Besi Hollow Distributor Besi Unp Baja Distributor besi wf jasa konstruksi baja Harga sch 40 Harga sch 40 Supplier baja ringan Harga besi Pipa sch 80 baja Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan islami Pabrik Wiremesh Supplier Besi Unp Baja Harga besi wf www.pusatbesibaja.co.id Jual sch 40 Jual sch 40 Supplier bondek Jual besi Pipa sch 80 baja Supplier besi hollow undangan pernikahan ada foto Pabrik Besi Pipa Baja Schedule 80 Agen Besi Unp Baja Jual besi wf www.pusatbesibaja.com link7 
 19. David Cyryl | paź 07, 2017
  To defeat the issues in exposition composing If you confront issue in paper composing at any stage, we will give the relevant arrangement. We have the specialists in creating the paper and their skill is an incredible source to address the issues. Coursework Writing Service

   

 20. sadf | wrz 11, 2017
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  cho thuê chung cư CT4 Vimeco
  Tiếp tụccho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
  cho thuê chung cư goldmark city
 21. Maisie Acton | wrz 05, 2017
  Psychometric test have been used since 2001 and it were originally developed for educational purpose but now it has been using for the recruitment and selection process. Though through this employees are getting reliable method of selecting the most suitable job. Buy Assignment UK  divides psychometric test into two parts, first Personality and Interest Test and the other is Aptitude and Ability Test.
 22. Klop | maj 26, 2017
  Only a few people will agree with Jasa SEO Indonesia. Because optimizing page is not for Jasa SEO Profesional in general. That's why you need to consult this with Jasa SEO professional. Otherwise, you may hire SEO Seattle at last.

  Leave a comment

  tests des recrutement en ligne