Logiciel de test de personnalité SIGMUND

Mogą Państwo korzystać z naszych testów bezpoœśrednio na własnej stronie internetowej, dzięki następującym usługom internetowym:


Dzięki naszym Services Web (Webservice) mogą Państwo w łatwy sposób włączyć testy na stronę internetową oraz ocenić bezpośœrednio kandydatów na Państwa stronie.

Service Web (Webservice) otwiera dostęp do zdania testu.
Kandydat może więc zdać test na Państwa stronie internetowej na Państwa przestrzeni kandydata lub naszej stronie z testami www.test.sigmundtest.com.

Service Web (Webservice) daje Państwu każde pytanie testu oraz odbiera odpowiedźŸ od kandydata.
Mogą więc Państwo przeprowadzać testy na własnej stronie lub w Państwa śœrodowisku sieciowym.

Service Web (Webservice) generuje różne wyniki (JPG lub PDF).
Mogę więc Państwo zarządzać wynikami na własnej stronie lub odnaleŸść je na platformie testu online www.soft.sigmundtest.com .


Prosimy o kontakt email żeby otrzymać przewodnik wprowadzający do Usług Web (Webservices).